Subexpertises overzicht | Bellaw
Soconsult 2 44 high

Expertises

Hieronder vindt u een overzicht van de deelaspecten van het sociaal recht waarnaar de voorkeur van onze advocaten uitgaat.

Dit belet niet dat u bij ieder van hen terecht kunt voor advies, bijstand of procesvertegenwoordiging voor om het even welk probleem van arbeids- of socialezekerheidsrecht.

Aansprakelijkheid (werkgever en werknemer)

Aanvullende sociale voordelen (groepsverzekeringen e.a.)

Aanwervings- en ontslagbegeleiding

Arbeidsrechtelijke adviezen

Concurrentie in arbeidsverhoudingen

Doelgroepverminderingen

(Senior) Executives

Handelsvertegenwoordigers

Lonen en vergoedingen

Jaarlijkse vakantie

Ontslagonderhandelingen

Overheidspersoneel

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid

Sociale verkiezingen

Sociaal Statuut Zelfstandigen

Sociaal strafrecht

Socialezekerheidsrecht

Terbeschikkingstelling

Tijdelijke arbeid

Tuchtrecht - vertegenwoordiging voor administratieve rechtscolleges (o.a. Raad van State)

Welzijn op het werk

Werkloosheidsverzekering

Ziekte of ongeval van werknemers