Tuchtrecht | Bellaw
Expertises

Tuchtrecht

Wij adviseren en begeleiden overheden en ambtenaren bij het doorlopen van de volledige tuchtprocedure, waaronder

  • het tuchtonderzoek,
  • hoorzitting,
  • tuchtbesluit,
  • beroep bij de beroepscommissie en
  • schorsing- en vernietigingsprocedure Raad van State.

Gerelateerde advocaten