Ester Van Oostveldt | Bellaw
Soconsult 2 11 highcrop

Ester Van Oostveldt

Loopbaan

Ester van Oostveldt is licentiaat in de rechten, afgestudeerd aan de Universiteit Gent in 1999.

Ester Van Oostveldt was assistente bij de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent van 1 september 1999 tot 31 december 2004 en was ook gedurende meer dan 10 jaar als gastdocent verbonden aan de hogeschool Vives te Kortrijk.

Zij is actief aan de Gentse balie sedert 1 oktober 1999 en advocaat-vennoot sedert 1 oktober 2003.

Publicaties en andere activiteiten

Ester Van Oostveldt is medeauteur van verschillende sociaalrechtelijke publicaties, waaronder het jaarlijks verschijnende Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht en het Sociaal Zakboekje (2 uitgaven per jaar).

Zij werkt ook mee aan SocialEye, een online databank voor specialisten in het sociaal recht en HR-professionals.

Van haar hand zijn de volgende bijdragen:
- Detachering van een zelfstandige, Or. 2001, 48-52.
- Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot, T. Not. 2006, 661-672.

Ervaring

Ester Van Oostveldt is sinds jaar en dag vertrouwd met het socialezekerheidsrecht: zij beheerst zowel alles wat betrekking heeft op het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid voor werknemers en voor zelfstandigen, als de verschillende deelregelingen van beide stelsels.

Werkloosheids- noch ziekteverzekering, pensioen- noch gezinsbijslagregelingen hebben voor haar geheimen.

Over dat alles geeft zij advies en sturing.

In samenwerking met andere advocaten van het team, verleent zij bijstand bij contacten, onderhandelingen en verdediging voor de rechtbank en hoven in alle socialezekerheidsaangelegenheden.

Praktische informatie

ester.vanoostveldt@bellaw.eu

ondernemingsnummer: 0816.833.931

Talen

Nederlands, Frans en Engels