Willy van Eeckhoutte | Bellaw.be
Soconsult High68 Willy Van Eeckhoutte

Willy van Eeckhoutte

Loopbaan

Willy van Eeckhoutte is licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (Universiteit Gent).

Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij sinds 1986 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceert, waaronder de vakken arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in respectievelijk de bachelors- en de masteropleiding.

In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie, zodat hij sindsdien deel uitmaakt van de balie bij het hoogste Belgische rechtscollege, die twintig advocaten telt over het gehele land.

Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Praktische informatie

Willy van Eeckhoutte oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van de burgerlijke bvba Willy van Eeckhoutte. De zetel van die vennootschap is gevestigd te 9051 Gent, Pleispark 71.

willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

ondernemingsnummer: 0863.271.393

LinkedIn

Ervaring

Willy van Eeckhoutte heeft meer dan veertig jaar ervaring in het arbeids- en socialezekerheidsrecht, zowel in de hoedanigheid van hoogleraar sociaal recht als in die van advocaat.

Als advocaat heeft hij ervaring met en treedt hij op voor alle arbeidsrechtelijke rechtsinstanties alsook voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Als advocaat bij het Hof van Cassatie behandelt hij cassatiezaken voor eisende en verwerende partijen en dat in alle domeinen van het recht.

Naast cassatiezaken heeft hij een uitgesproken voorkeur voor het opstellen van onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en onpartijdige adviezen en ontwerpen in complexe sociaalrechtelijke aangelegenheden.

Maar als een lawyers’ lawyer staat hij ook andere advocaten bij met gerichte adviezen. Voor sociaalrechtelijke zaken ten gronde werkt hij samen met een team van jonge en dynamische advocaten.

Talen

Nederlands, Frans en Engels

"Willy Van Eeckhoutte is described by a commentator as "one of the best employment lawyers out there," while other interviewees highlight his experience handling matters before the Belgian Supreme Court."
(Chambers and Partners - 2022)

"Global Elite Thought Leader" wereldwijd in Labour & Employment
(Who's Who Legal - 2022)

"Willy Van Eeckhoutte has experience handling matters before the Belgian Supreme Court. -Willy Van Eeckhoutte is a very established and fantastic lawyer."

Publicaties en andere activiteiten

Willy van Eeckhoutte is auteur van verschillende tijdschriftartikelen en boeken over sociaal recht, waaronder het jaarlijks in een nieuwe editie gepubliceerde encyclopedische vijfdelige Sociaal Compendium Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht, dat ook in het Frans wordt uitgegeven. Hij werkt ook mee aan het actualiseren van SocialEye, een online databank voor specialisten in het sociaal recht en HR-professionals. Hij is tevens editor van de International Encyclopaedia of Social Security Law, die een overzicht geeft van het socialezekerheidsrecht van de verschillende landen ter wereld. Hij geeft regelmatig voordrachten over actuele sociaalrechtelijke problemen.

Willy van Eeckhoutte verzorgt een blog over sociaal recht onder de naam www.wikisoc.be.

Bijdragen van zijn hand zijn onder meer:
- Sociaal zakboekje, tweemaal per jaar
- Mémento social, tweemaal per jaar
- Arbeidsongevallen - rechtspraak: de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Arbitragehof m.b.t. de arbeidsongevallenwet en de arbeidsongevallenwet overheidspersoneel in de periode 2001-2006, in Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, 2007
- (met G. DE MAESENEIRE) Arbeidsrelatieswet. Het bepalen van de rechtsaard van arbeidsrelaties, NjW 2007, afl. 156, 98-119
- The Rome Convention on the Law applicable to Contractual Obligations and Labour Law (1980), BCLR 2006, afl. 58, 167-178
- Verhaalbaarheid van kosten van bijstand en verdediging in sociale zaken in X., De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter?, 2007
- De verjaring van contractuele en extracontractuele vorderingen in het arbeidsrecht, in Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt?, 2005
- Vorderingen van een werknemer tegen bestuurders van zijn werkgever-rechtspersoon: mogelijkheden en grenzen, RABG 2005, afl. 14, 1291-1297
- Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie, NjW 2005, afl. 95, 2-17
- La formule dite d'UNIZO in X., Le lien de subordination, 2004
- (met N. DE BRABANDERE), Het Arbitragehof en de sociale zekerheid van de zelfstandigen in X., Het Arbitragehof en de sociale zekerheid, 2004

- Corporate Governance en arbeidsovereenkomstenrecht, T.P.R. 2004, afl. 1, 853-877
- Temporary Work Agencies and the Role of the Social Partners, BCLR 2004, afl. 50, 79-100
- Het recht van toegang en het administratief toezicht door de sociale inspectiediensten, Custodes 2003, afl. 4, 85-106- Compendium Social. Droit du travail contenant des notations fiscales 2015-2016, 2900 p.
- Echtscheiding door onderlinge toestemming en sociale zekerheid, In X., Echtscheiding door onderlinge toestemming, 163-204
- Recent case-law in Belgium regarding lawyers-employees, in X., Towards a new ethical framework for a legal profession in transition?, 27-32
- Labour and Social Law, in X. Introduction to Belgian Law, 365-400
- Sociaal Compendium. Socialezekerheidsrecht met fiscale notities 2015-2016, 2183 p.
- Opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven, in X., Sociaal Strafrecht, 137-206
- Aspecten van flexibilisering [en het arbeidsrecht], in X., Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland, 1-9
- Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities 2015-2016, 3039 p.
- De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst, in X. Sociaal Recht: niets dan uitdagingen (arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en welzijnsrecht), 11-70
- Overzicht van rechtspraak, Arbeidsovereenkomsten (1988-2005), T.P.R., 2006, 129-751
- Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht, editie 2015
- Nieuwe editie Handboek Arbeidsrecht (2014) met gratis app. http://www.legalworld.be/legalworld/Nieuwe-editie-Handboek-Belgisch-Arbeidsrecht-oktober-2014.html
- Meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van het verlaten van de arbeidsmarkt. CAO nr. 109 en de rechten van de werknemer i.v.m. de motivering van zijn ontslag in het boek “Een kritische blik op zekerheden, prijsregulering en ontslag”, I. CLAEYS (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2016, p 159-193.
- Voordracht “IFTTT Recipes voor het ontslag van werknemers” op de Vijfde Alumnidag van VRG Alumni Gent op 15 september 2016 te Gent.
- Seminarie "De toekomst van het werk" bij de FOD Mobiliteit op 16 september 2016 te Brussel.