Discriminatie | Bellaw.be
Expertises

Discriminatie

Ongelijke behandeling wordt in arbeidsverhoudingen meer en meer ingeroepen als discriminatie.

Op basis van onze kennis en ervaring weten wij wanneer dat ook effectief zo is en wat daaromtrent als eis of verweer mogelijk is.

Wij adviseren en begeleiden in die aangelegenheid en treden zo nodig op in de procedures die daarover worden gevoerd.