Terbeschikkingstelling | Bellaw.be
Expertises

Terbeschikkingstelling

Terbeschikkingstelling of detachering is een complexe aangelegenheid geworden en steekt vol valkuilen.

Wij kunnen ervoor zorgen dat u daarin niet terechtkomt en niet wordt geconfronteerd met de civiel- of strafrechtelijke consequenties die verbonden zijn aan de miskenning van de voorschriften. Wij doen dat door u te informeren en eventueel de nodige documenten op te stellen.

Ook over de arbeids- en socialezekerheidsrechtelijke aspecten van een internationale detachering kunnen wij u adviseren.

Gerelateerde advocaten