Ann Taghon | Bellaw
Soconsult high24crop

Ann Taghon

Loopbaan

Ann Taghon is licentiaat in de rechten, afgestudeerd in 1985 aan de Universiteit Gent.

Ann Taghon was na haar studies zes jaar lang assistent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent alvorens zich voltijds aan de advocatuur te wijden.

Zij is actief aan de Gentse balie sedert 1985 en advocaat-vennoot sedert 1991.

Praktische informatie

ann.taghon@bellaw.eu

ondernemingsnummer: 0816.833.832

Talen

Nederlands, Frans en Engels

Ervaring

Ann Taghon heeft decennia ervaring met alle facetten van het arbeidsrecht. Zij volgt de wetgeving, rechtspraak en doctrine in dat domein sinds jaren van dag tot dag en uiterst grondig. Bij haar kan men dan ook vooral terecht met alle mogelijke interpretatie- en toepassingsvragen omtrent nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving. Haar vertrouwdheid met en perspectief in de materie maakt het haar mogelijk daarop een snel en betrouwbaar antwoord te geven. In samenwerking met andere advocaten van het team, verleent zij bijstand bij contacten, onderhandelingen en verdediging voor de rechtbank en hoven in alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden.

Publicaties en andere activiteiten

Zij is auteur van verschillende sociaalrechtelijke publicaties en medeauteur van onder andere het jaarlijks verschijnende Sociaal Compendium Arbeidsrecht/Compendium social droit du travail en het Sociaal Zakboekje/Mémento Social (twee uitgaven per jaar).

Zij werkt ook mee aan het actualiseren van SocialEye, een online databank voor specialisten in het sociaal recht en HR-professionals.

Zij publiceerde onder andere als medeauteur:
- Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid, Saelaert C., Taghon A., Zeijen J., 1988
- De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en re-integratie, R.W., 1989-90, 1493-1495
- Arbeidsovereenkomsten, overzicht van rechtspraak: 1976 tot 1987, T.P.R., 1989, 463-902
- Overzicht van rechtspraak, Arbeidsovereenkomsten (1988-2005), T.P.R., 2006, 129-751.