Expertises | Bellaw.be
Soconsult 2 45 high

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht heeft in essentie betrekking op arbeidsverhoudingen in dienstverband. Het telt talrijke onderdelen, die de individuele en collectieve relaties tussen werkgever en werknemer regelen.

Met alle aspecten daarvan zijn wij vertrouwd: individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, loon en aanvullende voordelen, arbeidstijdregeling, feestdagen, jaarlijkse vakantie, welzijn op het werk, overlegorganen, herstructureringen, discriminatie, taalgebruik enz. Met betrekking tot elk daarvan kunnen wij informatie, advies, bijstand en vertegenwoordiging bieden.

Sociaal strafrecht

Veel meer dan vroeger wordt in arbeids- of socialezekerheidsrechtelijke aangelegenheden repressief opgetreden. Dat gaat van occasionele of gerichte controles van inspectiediensten, over het geven van waarschuwingen of het voorstellen van een minnelijke schikking tot het opleggen van een administratieve geldboete of een vervolging voor de correctionele rechtbank.

In al die stadia kunnen wij u helpen: bijstand bij verhoor, contacten met de sociale inspectiediensten of het arbeidsauditoraat, verdediging bij de federale overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg als die zich voorneemt een geldboete op te leggen en vanzelfsprekend ook alles wat bij een strafrechtelijke vervolging komt te kijken.

Sportrecht

Zowel de arbeids- als de socialezekerheidsrechtelijke aspecten van alles wat met sport te maken heeft, behoren tot de voorkeurmateries van enkele van onze advocaten. Zij

  • onderzoeken de contracten en clausules van sportbeoefenaars, of stellen ze op
  • informeren en adviseren over de rechten en verplichtingen en de socialezekerheidspositie van trainers, sportbeoefenaars en clubmedewerkers
  • begeleiden u bij geschillen daarover en vertegenwoordigen u in eventuele procedures.

Adviezen in complexe sociaalrechtelijke aangelegenheden

Willy van Eeckhoutte, emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie, doet niets liever dan ingewikkelde sociaalrechtelijke problemen onderzoeken, daarover adviseren en antwoorden en oplossingen uitwerken.

Zijn ervaring van 45 jaar academische én balieactiviteiten garanderen een degelijke studie en klare en bruikbare resultaten daarvan. Een team van jonge topjuristen staat hem daarin bij en zorgt voor de toegevoegde waarde van een onbevangen en frisse kijk.

Wetgevingsinterpretatie en -evolutie

Op ons kantoor worden het Belgisch Staatsblad en de sociaalrechtelijke tijdschriften dagelijks doorgenomen door het gespecialiseerde team van Ann Taghon en Ester Van Oostveldt. Nieuwe publicaties vullen permanent onze rijkgevulde bibliotheek aan. Met behulp van onze digitale instrumenten kunnen wij al die informatie en documentatie onderling toetsen en beheersen.

Die knowhow, ervaring en infrastructuur bieden ons de mogelijkheid snel in te spelen op nieuwe wetgeving en evoluties in de rechtspraak. Wij kunnen u daarover dan ook perfect informeren en die informatie aanvullen met onze eigen inzichten.