An van Eeckhoutte | Bellaw
Foto An kle

An van Eeckhoutte

Loopbaan

An van Eeckhoutte is licentiaat in de rechten, afgestudeerd aan de Universiteit Gent in juni 2002.

Zij is actief aan de Gentse balie sedert 1 november 2002.

Praktische informatie

an.vaneeckhoutte@bellaw.eu

ondernemingsnummer: 0819.916.254

LinkedIn

Publicaties en andere activiteiten

I. VANDEN POEL, A. VAN EECKHOUTTE, S. HEYNDRICKX, G. DE MAESENEIRE, E. DE KEZEL, "Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (2005-2012)", Tijdschrift voor privaatrecht 2014, afl. 1, 113-564.

Ervaring

An van Eeckhoutte heeft zich na haar stage toegelegd op de behandeling van cassatiezaken. Zij staat Mr. Willy van Eeckhoutte al sinds vijftien jaar bij in het verlenen van objectief advies in de verschillende rechtsdomeinen – met uitzondering van het strafrecht – en het eventueel navolgend opstellen van een verzoekschrift-voorziening in cassatie. Eveneens verricht zij voorbereidend werk voor het opstellen van een memorie van antwoord voor de verwerende partij ter weerlegging van tegen deze laatste aangevoerde cassatiemiddelen.

Zij heeft een bijzondere interesse voor het burgerlijk recht en is tevens bemiddelaar en lector aan de HoGent.

Talen

Nederlands, Frans en Engels