Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk | Bellaw
Expertises

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Volgens bepaalde statistieken zou tot meer dan twintig procent van de werknemers zich gepest voelen op het werk.

Of dat gevoel overeenstemt met wat de wet en de rechtspraak als pestgedrag ervaren, kunnen wij voor u aftoetsen.

Wij kunnen u ook begeleiden bij de conflicten tussen werkgever en werknemer die daaruit kunnen ontstaan: u informeren over wat u kunt of moet doen en wat de gevolgen kunnen zijn.

Hetzelfde geldt ingeval van geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk.