Arbeidsrelaties en hun kwalificatie | Bellaw
Expertises

Arbeidsrelaties en hun kwalificatie

Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst op basis van zelfstandige samenwerking is soms flinterdun.

Wij beschikken over de expertise om u

  • te helpen de juiste keuze te maken
  • te informeren over de gevolgen en de eventuele risico's verbonden aan uw keuze en die te beperken
  • een uitgewerkt contract te bezorgen
  • bij te staan bij eventuele interpretatie- of uitvoeringsproblemen of procedures over een bestaande arbeidsverhouding.

Wij kunnen ook zorgen voor een sociale ruling bij de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie die bestaat bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Ook het onderscheid tussen contractueel en statutair dienstverband is niet altijd duidelijk. Wij zijn daarin evenzeer thuis.