Arbeidsongevallen | Bellaw
Expertises

Arbeidsongevallen

Wij treden op als raadslieden van heel wat arbeidsongevallenverzekeraars van private en publieke werkgevers. Aldus hebben wij decennialange expertise opgebouwd in het domein van de arbeidsongevallen.

Slachtoffers kunnen wij bijstaan over de vorderingen die zij in sommige gevallen kunnen laten gelden tegen anderen dan de arbeidsongevallenverzekeraar, zoals derden die het ongeval hebben veroorzaakt. Wordt de werkgever aangesproken, dan kan ook die bij ons terecht.

Beroepsziekten maken minder het voorwerp uit van juridische discussies, maar ook in die materie kunnen wij advies, bijstand en vertegenwoordiging bieden. De vergoedingsregeling is overigens grotendeels dezelfde als die voor arbeidsongevallen.