Arbeidsovereenkomsten | Bellaw.be
Expertises

Arbeidsovereenkomsten

Over arbeidsovereenkomsten weten wij alles. Wij kunnen daaromtrent ook alles doen: contracten opstellen, reviseren, interpreteren, verdedigen en betwisten. Dat geldt ook voor soorten arbeidsovereenkomsten (bedienden, handelsvertegenwoordigers, sportbeoefenaars, gedetacheerden enz.) en alle mogelijke clausules (concurrentie-, vertrouwelijkheids-, auteursrechtelijke bedingen enz.).

Vanzelfsprekend kunnen wij dat alles ook het erop aan komt geen arbeidsovereenkomst te sluiten, maar een samenwerking op zelfstandige basis in contractvorm te gieten.

Geschillen over arbeidsovereenkomsten ten slotte behoren tot onze kernspecialiteiten. Wij staan onze cliënten bij en vertegenwoordigen die bij procedures over de interpretatie, uitvoering en beëindiging van arbeidsovereenkomsten, alle vormen van ontslag uiteraard inbegrepen.