Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid | Bellaw
Expertises

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid

Het beleid van de overheid en de regels van het arbeids- en socialezekerheidsrecht zijn gericht op maximale re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Wij adviseren u als werkgever over en begeleiden u bij

  • wat u kunt of moet doen ten aanzien van een arbeidsongeschikte werknemer voor of bij zijn terugkeer
  • het re-integratietraject waarin de werkgever voorziet
  • wat u kunt of moet doen na afloop van dat traject
  • het eventueel inroepen van overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid.

Zo ook kunnen wij u als werknemer in deze aangelegenheid bijstaan.