Missie en troeven | Bellaw.be
Over Ons

U hebt een vraag, wij het antwoord.

Onze missie en troeven

Bellaw – Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse onderscheidt zich van andere advocatenkantoren doordat

- zijn expertise zich uitstrekt over het sociaal recht in de ruimste zin van het woord, met alle aspecten van arbeids- en socialezekerheidsrecht,

- en dat zowel in de private als de publieke sector,

- zijn juristen rasechte advocaten zijn, die hun diensten in alle onafhankelijkheid verlenen aan iedereen die rechtmatige belangen kan laten gelden, zowel aan grote of kleine ondernemingen of organisaties als aan particulieren,

- het in zijn dienstverlening de tientallen jaren ervaring van zijn oudere advocaten combineert met de dynamiek van jongeren doordat in dossiers beide samenwerken,

- zijn sterk uitgebouwde en geavanceerde kennis- en technologische infrastructuur, een snelle en accurate ondersteuning garandeert,

- het er een erepunt van maakt de hoogste kwaliteit te verlenen tegen een redelijke, billijke en transparante vergoeding met een maximale kostenbeheersing.

Specificiteit van de dienstverlening

Bellaw – Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, pionier van de sociaalrechtelijke nichekantoren, biedt aan ondernemingen en particulieren alle mogelijke juridische diensten in de domeinen van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in al hun facetten.

De specificiteit van de dienstverlening van Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse in het sociaal recht bestaat in universaliteit, gevarieerdheid van de dienstverlening, wetenschappelijke onderbouw en persoonlijke aanpak.

Universaliteit

De universaliteit ervan in alle domeinen van het sociaal recht (individueel en collectief arbeidsrecht, arbeidsvoorziening, loonregeling, sociaal strafrecht, socialezekerheidsrecht, socialebijstandsrecht), in hun nationale, Europese en internationale facetten.

Gevarieerdheid van de dienstverlening

De gevarieerdheid van de dienstverlening, die zowel alle aspecten van de klassieke advocatuur bevat (met onder meer bijstand in procedures van in eerste aanleg tot en met voor het Hof van Cassatie) als alle vormen van consultancy (adviezen, brieven, documenten, besprekingen, onderhandelingen, vertegenwoordiging enz.) evenals het organiseren van voordrachten en vormingssessies voor cliënten.

Wetenschappelijke onderbouw

De wetenschappelijke onderbouw van de diensten via een permanente, grondige en exhaustieve opvolging van elke evolutie in alle domeinen van het sociaal recht, zowel op het vlak van de reglementering, de collectieve arbeidsovereenkomsten, de rechtspraak en de doctrine.

Persoonlijk

Een persoonlijke, geïndividualiseerde aanpak, waardoor wij op sociaalrechtelijk gebied werkelijk de partner worden van onze cliënten.