Isabo Heirbaut | Bellaw
310793906 771087587299395 7666033629588157629 n2

Isabo Heirbaut

Loopbaan

Isabo Heirbaut is master in de rechten, afgestudeerd met onderscheiding aan de Universiteit van Gent in 2018.

Zij werkte de daaropvolgende vier jaar aan de Universiteit van Gent als doctoraatsassistente op de vakgroep sociaal recht, waar zij onderzoek deed naar de welzijnswetgeving in zowel de private als de publieke sector.

Praktische informatie

Isabo Heirbaut oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van bv MISA. De zetel van die vennootschap is gevestigd te 9150 Kruibeke, Van Hovestraat 11.

isabo.heirbaut@bellaw.eu

Ondernemingsnummer: 0778.738.170

Talen

Nederlands, Frans en Engels

Ervaring

Isabo Heirbaut staat zowel particulieren als ondernemingen bij in adviesverlening en procesvoering in alle facetten van het arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Ze heeft daarbij niet enkel oog voor feiten en de juridische techniciteit van het dossier, maar vindt ook het menselijke aspect van groot belang voor het verlenen van optimale bijstand en het komen tot een oplossing of antwoord op maat.

Haar uitgesproken stokpaardje is alles rond welzijn op het werk in zowel de publieke als private sector en meer bepaald de uitermate gevoelige thematiek rond psychosociale risico’s zoals pesten op het werk, stress en burn-out en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit op zowel het niveau van de burgerlijke aansprakelijkheid, als het sociaal strafrecht.

Haar overige ervaring situeert zich voornamelijk in het ruimere arbeidsovereenkomstenrecht, het recht op collectief overleg (inclusief het recht op staking), en alles rond telewerk en digitalisatie.

Daarnaast heeft ze enorme interesse in de rechtspositie van het overheidspersoneel, met een focus op aanwerving, ontslag en het tuchtrecht.

Publicaties en andere activiteiten

Zij is auteur van verschillende sociaalrechtelijke publicaties en medeauteur van het Handboek Belgisch Arbeidsrecht.

Zij publiceerde ook als (mede)auteur:

- I. HEIRBAUT, “Werkgeluk op pantoffels of stress aan de keukentafel: een analyse van het begrip telewerk en de toepasselijke regelgeving inzake arbeidsduur en welzijn” in M. DELANOTE, B. PEETERS EN I. VAN DE WOESTEYNE (eds.), XLVIe POSTUNIVERSITAIRE CYCLUS WILLY DELVA: Digitalisering, Mechelen, Wolters Kluwer, 2021. 135 -180.

- I. HEIRBAUT, “El empleado público frente a la máquina: ¿está afectando la digitalización al bienestar de los empleados públicos?” in Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2019/54.

- A. DE BECKER en I. HEIRBAUT, "Arbeidsverhoudingen in de organisatie van het bestuur: een moeilijk evenwicht tussen te strakke regels en te veel vrijheid", in S. De Somer (ed.), Administratieve rechtsbibliotheek: Bestuursorganisatierecht, Brugge, Die Keure, 2020, 457-508.

Daarnaast maakt zij deel uit van een leesgroep rond rechtspraak Psychosociale Risico’s in de schoot van de FOD WASO en is zij werkzaam als juridisch expert voor de FOD WASO, waarbij ze verantwoordelijk is voor de selectie en begeleiding van paritaire (sub)comités bij het uitvoeren van projecten rond welzijn op het werk.