Bellaw | Areas of expertise
Expertises

Employment Law

Social security law

Cassation

Civil service law

Procedures voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie van de Europese Unie

Advice in complex social law matters

Legislative interpretation and evolution

Social criminal law

Sports law