Bellaw | Willy van Eeckhoutte
Soconsult High68 Willy Van Eeckhoutte

Willy van Eeckhoutte

Career

Master of Laws (1975) and PhD. in Law (1985) (Ghent University).

Willy van Eeckhoutte was a professor extraordinarius at Ghent University, where he lectured in labour and social security law at the Faculty of Law to Bachelor’s and Master’s students respectively since 1986.

He was called to the Bar of Ghent in 1975. In 1999, he was appointed advocate with the Court of Cassation and, ever since, he has been a member of the bar of the highest court of law in Belgium. All in all, the Court of Cassation numbers no more than twenty advocates.

Willy van Eeckhoutte also lectured at the Ghent-Leuven Management School and at KU Leuven (Course Pensions Law).

Specialisations

Willy van Eeckhoutte does not only take on cases that make it to the Court of cassation in all areas of law, but also advises and represents clients, whether private citizens, corporate or public bodies, on/in any labour law or social security law issues before the other courts.

Publications and other activities

Willy van Eeckhoutte has had numerous articles published in legal journals and is the author of several works on labour and social security law, among which the annually published five-part encyclopaedic "Sociaal Compendium Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht", which is published in Dutch and in French. He is also a contributor to SocialEye, an online database for social law specialists and HR professionals. Furthermore, he is the editor of the International Encyclopaedia of Social Security Law which gives an overview of the social security legislation in the various countries across the world. He also regularly hosts seminars on current social law issues.

At that, Willy van Eeckhoutte runs a blog on social law under the name www.wikisoc.be.

Some of Willy van Eeckhoutte’s publications:

- Sociaal zakboekje, biannual publication
- Mémento social, biannual publication
- Arbeidsongevallen - rechtspraak: de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Arbitragehof m.b.t. de arbeidsongevallenwet en de arbeidsongevallenwet overheidspersoneel in de periode 2001-2006, in Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, 2007
- (met G. DE MAESENEIRE) Arbeidsrelatieswet. Het bepalen van de rechtsaard van arbeidsrelaties, NjW 2007, afl. 156, 98-119
- The Rome Convention on the Law applicable to Contractual Obligations and Labour Law (1980), BCLR 2006, afl. 58, 167-178
- Verhaalbaarheid van kosten van bijstand en verdediging in sociale zaken in X., De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter?, 2007
- De verjaring van contractuele en extracontractuele vorderingen in het arbeidsrecht, in Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt?, 2005
- Vorderingen van een werknemer tegen bestuurders van zijn werkgever-rechtspersoon: mogelijkheden en grenzen, RABG 2005, afl. 14, 1291-1297
- Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie, NjW 2005, afl. 95, 2-17
- La formule dite d'UNIZO in X., Le lien de subordination, 2004
- (met N. DE BRABANDERE), Het Arbitragehof en de sociale zekerheid van de zelfstandigen in X., Het Arbitragehof en de sociale zekerheid, 2004
- Corporate Governance en arbeidsovereenkomstenrecht, T.P.R. 2004, afl. 1, 853-877
- Temporary Work Agencies and the Role of the Social Partners, BCLR 2004, afl. 50, 79-100
- Het recht van toegang en het administratief toezicht door de sociale inspectiediensten, Custodes 2003, afl. 4, 85-106
- Compendium Social. Droit du travail contenant des notations fiscales 2015-2016, 2900 p.
- Echtscheiding door onderlinge toestemming en sociale zekerheid, In X., Echtscheiding door onderlinge toestemming, 163-204
- Recent case-law in Belgium regarding lawyers-employees, in X., Towards a new ethical framework for a legal profession in transition?, 27-32
- Labour and Social Law, in X. Introduction to Belgian Law, 365-400
- Sociaal Compendium. Socialezekerheidsrecht met fiscale notities 2015-2016, 2183 p.
- Opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven, in X., Sociaal Strafrecht, 137-206
- Aspecten van flexibilisering [en het arbeidsrecht], in X., Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland, 1-9
- Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities 2015-2016, 3039 p.
- De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst, in X. Sociaal Recht: niets dan uitdagingen (arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en welzijnsrecht), 11-70
- Overzicht van rechtspraak, Arbeidsovereenkomsten (1988-2005), T.P.R., 2006, 129-751
- Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht, editie 2015
- Nieuwe editie Handboek Arbeidsrecht (2014) met gratis app.
http://www.legalworld.be/legalworld/Nieuwe-editie-Handboek-Belgisch-Arbeidsrecht-oktober-2014.html

- Meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van het verlaten van de arbeidsmarkt. CAO nr. 109 en de rechten van de werknemer i.v.m. de motivering van zijn ontslag in het boek “Een kritische blik op zekerheden, prijsregulering en ontslag”, I. CLAEYS (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2016, p 159-193.
- Voordracht “IFTTT Recipes voor het ontslag van werknemers” op de Vijfde Alumnidag van VRG Alumni Gent op 15 september 2016 te Gent.
- Seminarie "De toekomst van het werk" bij de FOD Mobiliteit op 16 september 2016 te Brussel.

Recommendations

"Highly recommended individual in the field of Labour and employee benefits by PLC Which Lawyer"
(www.whichlawyer.com)

"The highly regarded Willy van Eeckhoutte regularly represents clients before the Belgian Supreme Court"
(The Legal 500).

"Sources deem Willy Van Eeckhoutte a "very fine" and "top level" lawyer. He advises individuals, corporates and public institutions on complex matters that regularly reach the Court of Cassation. He remains highly regarded by clients and peers, with one source stating: "He is outstanding in the work that he does before the Supreme Court"".
(Chambers & Partners)

Languages

Dutch, French and English