Onze diensten | Bellaw
Expertise

Full service advocatenkantoor

Onze advocaten adviseren en verdedigen u in materies van arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, sociaal strafrecht, handelsrecht, fiscaal recht, ambtenarenrecht, aansprakelijkheidsrecht alsook bouwrecht.

Zij vertegenwoordigen u in alle rechtsgebieden en voor alle hoven en rechtbanken van het land, alsook de administraties.

Van het kleinste rechtsgebied tot voor het Hof van Cassatie begeleidt, adviseert en verdedigt de associatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte, haar cliënten.

Een operationele aanpak van het recht

Wij gaan een partnership aan met de cliënt en bieden hem, naast juridisch advies of vertegenwoordiging, gepersonaliseerde hulp bij het nemen van een beslissing, dit met het oog op beheersing van alle facetten van het probleem. Dankzij de beheersing en de verdeling van onze bekwaamheden, bieden wij onze cliënten een gepersonaliseerde en snelle dienstverlening. Wij zijn steeds beschikbaar om onmiddellijk in te spelen op dringende problemen.

De adviezen van onze advocaten zijn schriftelijk, per e-mail of mondeling tijdens een raadpleging of een telefoongesprek. Wij geven u bijstand en raad op maat bij het opstellen van verslagen, arbeidsreglementen, op maat gesneden overeenkomsten, collectieve arbeidsovereenkomsten, statuten van verenigingen of vennootschappen. Wij staan ook aan uw zijde bij individuele of collectieve onderhandelingen, bij het voorbereiden van vergaderingen en het afhandelen van alle formaliteiten.

Een wetenschappelijke aanpak van het recht

De associatie staat aan de spits van het recht dankzij de bijdrage van haar advocaten, waaronder verschillende professoren die doceren aan universiteiten en hogescholen. Zij onderhoudt haar competenties aan de hand van een grondige kennis van de meest recente wetgeving en rechtspraak. Zij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de rechtsleer door haar veelvuldige wetenschappelijke boeken en publicaties. Zij verzekert eveneens de permanente vorming van haar leden en klanten door de organisatie van seminaries.

Een gediversifieerde aanpak van het recht

Het sociaal recht, het fiscaal recht en het ondernemingsrecht maken deel uit van een ruimere juridische context. Met het oog op behoud van de banden met het gemeen recht in al zijn facetten, telt onze associatie ook specialisten in overeenkomstenrecht, burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, vergoeding van lichamelijke schade, verzekeringsrecht, enz. Dankzij onze ervaring op al deze domeinen kunnen wij onze cliënten een alomvattende service bieden.

Regionaal, nationaal en internationaal

Het kantoor Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte, dat sinds jaar en dag is geïntegreerd in het sociaal-economische weefsel van ieder gewest, komt tegemoet aan de behoeften van haar cliënten vanuit haar vestigingen in Brussel, Luik en Gent.

Onze transregionale structuur stelt ons in staat optimaal in te spelen op de evolutie van het recht, dat meer en meer is gebaseerd op de regionalisering van bepaalde materies.

Sinds jaar en dag zijn onze advocaten een betrouwbare en gewaardeerde gesprekspartner voor de sociale en economische actoren op nationaal vlak alsook met de Belgische hoven en rechtbanken.

Wij onderhouden bevoorrechte relaties met in sociaal recht gespecialiseerde kantoren die aanwezig zijn op internationaal vlak. Dit netwerk steunt op persoonlijke relaties, die ons in staat stellen volledig onafhankelijk voor elke zaak de meest bekwame gesprekspartner te kiezen. Wij hebben geen enkele verplichting tot wederkerigheid ten aanzien van onze partners.

Wij verzekeren de vertegenwoordiging van de Internationale Unie der Advocaten ("Union Internationale des Avocats" of "UIA") bij de Internationale Arbeidsorganisatie.

Wij staan in voor de behandeling van complexe dossiers zowel in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.