FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

4. Glijdende uurroosters


 

 

 

 

 

 

 

OUDE REGELS

 

NIEUWE REGELS

 

 

Glijdende uurroosters wettelijk niet toegelaten, maar wel gedoogd.

 

 

Glijdende uurroosters mogelijk voor voltijdse en deeltijdse vaste uurroosters.

 

Minstens te vermelden in cao of arbeidsreglement:

§  gemiddelde wekelijkse arbeidsduur binnen referentieperiode van 3 (tot max. 12) maanden;

§  stamtijd: uren van verplichte aanwezigheid;

§  glijtijd: uren van variabele periodes (dagelijkse arbeidsduur max. 9 uur);

§  aantal uren boven of onder de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (wekelijkse arbeidsduur max. 45 uur);

§  aantal uren in meer of min over te dragen op einde referentieperiode (max. 12 uur of hoger aantal bij cao).

 

Verplicht systeem van tijdsopvolging (niet verplicht elektronisch), toegankelijk voor werknemer en inspectiediensten:

§  systeem van tijdsopvolging bevat voor elke werknemer minstens volgende gegevens:

o    identiteit;

o    duur arbeidsprestaties per dag;

o    voor deeltijdse werknemer met vast uurrooster: begin en einde prestaties en rustpauzes.

§  gegevens 5 jaar te bewaren.

 

Werknemer heeft steeds recht op gewoon loon voor gemiddelde wekelijkse arbeidsduur:

§ als binnen referentieperiode of op einde arbeidsovereenkomst minder uren zijn gepresteerd dan gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, kan werkgever het ‘teveel’ betaalde loon inhouden;

§     als binnen referentieperiode of op einde arbeidsovereenkomst meer uren zijn gepresteerd dan gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, worden enkel uren verricht op vraag van werkgever betaald.

 

Arbeidsreglement moet vermelden:

§  begin en einde stamtijd en glijtijd en duur van de pauzes;

§  max. dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur;

§  gemiddelde dagelijkse arbeidsduur;

§  begin en einde referentieperiode;

§  regels en voorwaarden voor recuperatie van ‘meer’ of ‘min’-uren tijdens referentieperiode;

§  specifieke sancties.

 

Bijlage bij arbeidsreglement moet verplichte vermeldingen aanvullen en moet geheel van regels hernemen die op glijdend uurrooster van toepassing zijn.

 

TO DO

 

§  cao sluiten of arbeidsreglement aanpassen m.b.t. glijdende uurroosters;

§  bijlage arbeidsreglement met geheel van regels van toepassing op glijdende uurroosters;

§  voorzien in systeem van tijdsopvolging.

 

 

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended in Labour and Employee Benefits”

PLC Which Lawyer? Yearbook 2009, London, 2009
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios