FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

Ann Taghon

Loopbaan

Licentiaat in de rechten (1985 Universiteit Gent). Ann Taghon was na haar studies zes jaar lang assistent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent alvorens zich voltijds aan de advocatuur te wijden.

Actief aan de Gentse balie sedert 1985.
Advocaat-vennoot sedert 1991.

Dienstverlening

Ann Taghon maakt deel uit van de maatschap "Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse". Haar ondernemingsnummer is 0816.833.832.

Specialisaties

Ann Taghon is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Publicaties en andere activiteiten

Zij is auteur van verschillende sociaalrechtelijke publicaties en medeauteur van onder andere het jaarlijks verschijnende Sociaal Compendium Arbeidsrecht/Compendium social droit du travail en het Sociaal Zakboekje/Mémento Social (twee uitgaven per jaar).

Zij werkt ook mee aan het actualiseren van SocialEye, een online databank voor specialisten in het sociaal recht en HR-professionals.

Zij publiceerde onder andere als medeauteur:

- Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid, Saelaert C., Taghon A., Zeijen J., 1988
- De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en re-integratie, R.W., 1989-90, 1493-1495
- Arbeidsovereenkomsten, overzicht van rechtspraak: 1976 tot 1987, T.P.R., 1989, 463-902
- Overzicht van rechtspraak, Arbeidsovereenkomsten (1988-2005), T.P.R., 2006, 129-751.

Talen

Nederlands, Frans en Engels.


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended in Labour and Employee Benefits”

PLC Which Lawyer? Yearbook 2009, London, 2009
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios