FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

Arbeidsovereenkomstenrecht


Adviezen bij en opstellen en wijzigen van alle soorten arbeidsovereenkomsten, aanverwante contracten, arbeidsreglementen en interne reglementen, overeenkomsten met zelfstandige medewerkers en management-vennootschappen, ontslagbrieven, contracten en transacties tijdens of bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Adviezen, begeleiding en procedures, zowel ten gronde als in kort geding, met betrekking tot de totstandkoming, de schorsing en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“has a good reputation’ for its mixed applicant/respondent practice. The firm is located in Brussels, Ghent and Liège. Clients are very satisfied with its work; Ghent-based Willy Van Eeckhoutte appears before the Belgium Supreme Court in employment cases, and has a high standing for his academic and professional acumen. Wim Van Roeyen is a reasonable negitiator and strong litigator.”

The Legal 500 2011 - Europe, Middle East & Africa
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios