Bellaw | Bellaw Gent verwelkomt nieuwe vennoot Alexia Hoste

Alexia is afkomstig uit Brugge en studeerde af aan de Universiteit Gent in 2002. Zij begon destijds haar professionele loopbaan als advocate aan de Gentse Balie onder het stagemeesterschap van Mr. Willy van Eeckhoutte.

In 2007 verliet zij de Gentse Balie en sloot zich aan bij de Balie West-Vlaanderen, waar zij er samenwerkte met advocaten gespecialiseerd het sociaal recht (tot 2012) en instond voor de uitbouw en leiding van een cel sociaal recht (Marlex advocaten).

Alexia heeft vanuit haar ervaring en praktijk een sociaalrechtelijke focus ontwikkeld voor zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, die zij bijstaat met raad en daad, advies en procedure, in allerlei personeelskwesties. Zij is een echte sociaalrechtelijke “all rounder”, begeleidt u zowel bij ontslag als bezoek van sociale inspectie, zoekt een pragmatische oplossing waar het kan en procedeert wanneer het moet.

Zij is daarnaast ook redactielid van het juridisch tijdschrift T.G.R. en publiceert regelmatig in haar vakgebied.

AA