Subexpertises overzicht | Bellaw.be

Hieronder vindt u een overzicht van de deelaspecten van het sociaal recht waarnaar de voorkeur van onze advocaten uitgaat.

Dit belet niet dat u bij ieder van hen terecht kunt voor advies, bijstand of procesvertegenwoordiging voor om het even welk probleem van arbeids- of socialezekerheidsrecht.

Aansprakelijkheid (werkgever en werknemer)

Aanvullende sociale voordelen (groepsverzekeringen e.a.)

Administratieve geldboeten en andere financiƫle sancties

Advies en bijstand aan andere advocaten (sociaalrechtelijk en met het oog op eventueel cassatieberoep of -verweer)

Aanwervings- en ontslagbegeleiding

Afscheidsregelingen

Arbeidsduur

Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen (ziekteverzekering, arbeidsongevallen enz.)

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Cassatie (civiel-, handels- en sociaalrechtelijk)

Overheidspersoneel

Pesten op het werk

Administratieve rechtscolleges (besturen en ambtenaren in personeels- en tuchtzaken)

Tuchtrecht