Overheidspersoneel | Bellaw.be
Image 2

Overheidspersoneel

De lokale, provinciale en regionale of communataire besturen stellen veel personeel tewerk op contractuele basis. Deze door een arbeidsovereenkomst verbonden werknemers of arbeidscontractanten hebben een hybride rechtspositie, die deels door het arbeidsrecht, deels door statutaire regelen wordt bepaald.

Over hun statuut en bezoldigingsregeling, evenals dat van de ambtenaren die op statutaire basis worden tewerkgesteld, kunnen wij informatie, adviezen en bijstand geven. Dat is evenzeer het geval voor aspecten als welzijn op het werk, vakantie- en verlofregelingen en ontslag.

De socialezekerheidsbescherming van beide categorie├źn personeelsleden, pensioenen inbegrepen, behoort evenzeer tot onze expertise.

Gerelateerde advocaten