Afscheidsregelingen | Bellaw.be
Image 2

Afscheidsregelingen

Werkgever en werknemer kunnen op verschillende wijzen van elkaar afscheid nemen.

Een onderling akkoord of ontslag en ontslagname zijn de meest courante vormen en over alle aspecten daarvan kunnen wij u natuurlijk adviseren: het opstellen van de overeenkomst of de ontslagbrieven, de keuze en het berekenen en moduleren van de opzeggingsvergoedingen die daarmee eventueel gepaard gaan, enz.

Maar soms zijn er andere, minder gekende, mogelijkheden, meer aangewezen, zoals een gerechtelijke ontbinding. Ook daarover kunnen wij u informeren en de procedure die daarmee samenhangt voor u voeren.

Of het nu gaat om een arbeidsovereenkomst dan wel om de een of andere vorm van zelfstandige samenwerking, wij kunnen met u de mogelijkheden overlopen om daaruit de beste te kiezen.

Gerelateerde advocaten