Administratieve geldboeten en andere financiële sancties | Bellaw.be
Image 2

Administratieve geldboeten en andere financiële sancties

Inbreuken op de sociale wetgeving worden het vaakst bestraft met het opleggen van een administratieve geldboete.

Vooraf krijgt u de mogelijkheid uw verweer te laten gelden. Een opgelegde administratieve geldboete kan voor de rechter worden aangevochten, die ze in bepaalde gevallen ook kan verminderen. In die verschillende stadia kunnen wij u adviseren, begeleiden of vertegenwoordigen.

Dat kunnen wij ook als u geconfronteerd wordt met andere financiële sancties die u worden opgelegd, bv. door de RSZ in de vorm van bijdrageopslagen, forfaitaire boetes en solidariteitsbijdragen.

Gerelateerde advocaten