FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

8. Deeltijdse arbeid met variabele uurroosters


 

 

 

 

 

 

 

OUDE REGELS

NIEUWE REGELS

 

Opname van alle mogelijke uur-roosters in arbeidsreglement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Arbeidsovereenkomst of uittreksel ervan wordt in papieren vorm bewaard op tewerkstellingsplaats.

 

 Kennisgeving van individueel uur-rooster aan werknemer  door aanplakking van bericht, tenminste 5 werkdagen vooraf. Via cao of arbeidsreglement kan van wijze en termijn van kennisgeving afgeweken worden.

 

Papieren bericht met deeltijds uurrooster per werknemer wordt vooraf in de onderneming aangeplakt en 1 jaar bewaard.

 

Afwijkingen moeten geregistreerd worden in document of via tijdsregistratiesysteem met verplichting om gegevens af te drukken en te bewaren.

Uurroosters moeten niet meer opgenomen worden in arbeidsreglement, maar wel:

 

§  dagelijks tijdvak voor arbeidsprestaties;

 

§  dagen waarop arbeid kan gepresteerd worden;

 

§  minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur;

 

§  in geval van variabele arbeidsduur : minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur;

 

§  wijze en termijn van kennisgeving van het werkrooster.

 

Arbeidsovereenkomst of uittreksel ervan wordt in papieren of elektronische vorm bewaard op  tewerkstellingsplaats.

 

 

Kennisgeving van uurrooster aan de werknemer op een betrouwbare, geschikte en toegankelijke wijze.

Kennisgeving moet schriftelijk, maar kan op andere wijze dan door aanplakking van een bericht.

 

Kennisgeving van uurrooster gebeurt tenminste 5 werkdagen vooraf, maar termijn kan verkort worden tot minimaal 1 werkdag via algemeen verbindend verklaarde cao.

 

 

Kennisgeving van uurrooster of afschrift ervan moet op de tewerkstellingsplaats in papieren of elektronische vorm voorhanden zijn en gedurende 1 jaar bewaard worden.

 

 

Afwijkingen moeten geregistreerd worden in document of via een raadpleegbaar tijdsopvolgingssysteem dat aan bepaalde vereisten voldoet.

Gegevens moeten niet meer afgedrukt worden.

TO DO

 

Vaststellen van de wijze en het tijdstip waarop variabele uurroosters zullen meegedeeld en bewaard worden.

Aanpassen van het arbeidsreglement.

Controleren of tijdsopvolgingssysteem voldoet aan de wettelijke vereisten.

 

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Sources say: “The firm has some headline names for employment cases and is very strong in litigation”

Chambers & Partners 2012
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios