FOCUS:

Videoblogreeks 'Onder professoren': Analyse sociaalrechtelijke aspecten van bonussen door professor Willy van Eeckhoutte en andere professoren. Klik hier voor het eerste deel van hun analyse. Andere interessante videoblogs in deze reeks kan u hier vinden.

5. Occasioneel telewerk


 

 

 

 

 

OUDE REGELS

NIEUWE REGELS

 

Enkel regelgevend kader voor telewerk dat op regelmatige basis gebeurt, vb. elke woensdag werkt werknemer van thuis uit (CAO nr. 85)

 

Dit kader blijft onveranderd bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomend: regelgevend kader voor occasioneel, niet regelmatig telewerk bij overmacht (vb. treinstaking, autopech) of persoonlijke redenen (vb. tandartsbezoek, bezoek technicus).

 

Modaliteiten:

 

§  recht voor werknemer voor zover functie en/of activiteit verenigbaar is met occasioneel telewerk, maar werkgever kan op gemotiveerde en schriftelijke wijze weigeren (vb.: noodwendigheden onderneming, misbruik door werknemer);

 

§  in woning werknemer, of elke andere door hem gekozen plaats;

 

§  occasionele telewerker organiseert zelf zijn werk binnen kader van in onderneming geldende arbeidsduur (vb. arbeidsduur 8 uur/dag blijft gelden voor telewerker);

 

§  werknemer moet voorafgaandelijk en binnen redelijke termijn aanvraag indienen, met opgave van redenen;

 

§  afspraken in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer vereist, minstens over eventuele:

§  terbeschikkingstelling door werkgever van apparatuur en technische ondersteuning;

§  bereikbaarheid werknemer tijdens occasioneel telewerk;

§  kostenvergoeding;

 

§  kader kan worden vastgelegd in een cao of arbeidsreglement met daarin enkele minimale afspraken.

 

TO DO

 

§  standaarddocument/policy met minimale afspraken opstellen;

§  desgewenst kader vastleggen in een ondernemings-cao of arbeidsreglement;

§  ook nuttig: documenteren welke werknemers, wanneer en voor welke redenen gebruik (kunnen) maken van occasioneel telewerk (misbruiken voorkomen).

 

 

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Employment, civil service and social security law make up the core business of boutique Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, which has offices in Brussels, Liège and Ghent. Willy van Eeckhoutte is highly regarded.”

©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios