FOCUS:

Videoblogreeks 'Onder professoren': Analyse sociaalrechtelijke aspecten van bonussen door professor Willy van Eeckhoutte en andere professoren. Klik hier voor het eerste deel van hun analyse. Andere interessante videoblogs in deze reeks kan u hier vinden.

3. Vrijwillige overuren


 

 

 

 

 

 

 

OUDE REGELS

 

NIEUWE REGELS

 

 

In principe mogen max. dag- en weekgrens niet overschreden worden.

 

Limitatieve lijst van mogelijkheden om af te wijken van deze grenzen (= om overwerk te presteren).

 

Max. 11 uur/dag en 50 uur/week.

 

 

Bijkomende mogelijkheid om af te wijken van max. dag- en weekgrens:

 

§  werkgever kan aanbod doen om tot max. 100 overuren per kalenderjaar te presteren;

o   sectorale cao kan quotum tot max. 360 uur optrekken;

§  werknemer moet aanbod voorafgaandelijk schriftelijk aanvaarden;

§  dit schriftelijk akkoord moet 6-maandelijks worden hernieuwd;

o   sectorale cao kan andere regels bepalen i.v.m. schriftelijk akkoord;

§  gepresteerde uren geven recht op overloon en moeten niet worden ingehaald.

 

TO DO

 

§  nagaan of sectoraal een hoger quotum vrijwillige overuren wordt vastgesteld;

§  sectorale bepalingen m.b.t. voorwaarden schriftelijke overeenkomst nagaan;

§  6-maandelijks een schriftelijke overeenkomst maken met werknemers die vrijwillige overuren wensen te presteren.

 

 

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“has a good reputation’ for its mixed applicant/respondent practice. The firm is located in Brussels, Ghent and Liège. Clients are very satisfied with its work; Ghent-based Willy Van Eeckhoutte appears before the Belgium Supreme Court in employment cases, and has a high standing for his academic and professional acumen. Wim Van Roeyen is a reasonable negitiator and strong litigator.”

The Legal 500 2011 - Europe, Middle East & Africa
©2019 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios