FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

12. Uitbreiding tijdskrediet met zorgmotief


 

 

 

 

 

OUDE REGELS

NIEUWE REGELS

 

Discrepantie tussen uitkeringsregeling en verlofregeling

 

 

Recht op tijdskrediet bij werkgever wordt geregeld door de CAO nr. 103.

 

Recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van RVA wordt geregeld door KB 12.12.2001.

 

Huidige regeling:

 

Recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5e loopbaanvermindering voor:

 

§  zorg voor kind jonger dan 8 jaar: uitkeringen 48

§  maanden (KB), verlof 36 maanden (CAO);

§  bijstand of verzorging aan zwaar ziek gezins- of familielid:

uitkeringen 48 maanden (KB), verlof 36 maanden (CAO);

§  verlenen palliatieve verzorging: uitkeringen 48 maanden

(KB), verlof 36 maanden (CAO)

§   zorg voor gehandicapt kind tot leeftijd van (21 jaar of

minderjarig zwaar ziek kind): uitkeringen 48 maanden (KB),

verlof 48 maanden (CAO)

 

 

 

Bedoeling is discrepantie tussen uitkeringsregeling en verlofregeling weg te werken.

 

Recht op tijdskrediet bij werkgever wordt uitgebreid door de CAO nr. 103ter (van toepassing sinds 01.04.2017).

 

KB 12.12.2001 werd ook aangepast.

 

Nieuwe regeling:

 

Recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5e loopbaanvermindering, tot 51 maanden voor:

§  zorg voor kind tot leeftijd 8 jaar;

§  bijstand of verzorging aan zwaar ziek gezins- of familielid;

§  verlenen palliatieve verzorging;

§  zorg voor gehandicapt kind tot leeftijd van 21 jaar of voor

minderjarig zwaar ziek kind.

 

Recht op onderbrekingsuitkeringen voor dezelfde periode (van toepassing op alle aanvragen en verlengingsaanvragen voor onderbreking of vermindering van prestaties die werkgever ter kennis werden gegeven na 31.05.2017).

TO DO

U dient ermee rekening te houden dat werknemers die tijdskrediet opnemen met specifieke motieven dit binnenkort tot 51 maanden kunnen opnemen.

 

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended”

PLC Cross Border-Handbooks, Labour and Employee Benefits, The law and leading lawyers worldwide - 2008/09, 406 and 8
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios