FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

10. Schenking van conventioneel verlof


 

 

 

 

 

OUDE REGELS

NIEUWE REGELS

 

Geen regelgevend kader voor schenking conventionele verlofdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheid voor werknemer om conventionele verlofdagen te schenken aan andere werknemer in onderneming die zorg op zich neemt van kind jonger dan 21 jaar getroffen door bijzonder ernstige ziekte of handicap of slachtoffer van een bijzonder ernstig ongeval waardoor voortdurende aanwezigheid en volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn.

 

Belangrijkste modaliteiten:

 

§  conventionele verlofdagen:

§  bijkomende betaalde vakantiedagen toegekend door individuele of collectieve overeenkomst;

§  ADV-dagen;

 

§  schenking gebeurt vrijwillig, anoniem en zonder tegenprestatie;

 

§  werkgever moet akkoord gaan;

 

§ in te voeren bij sectorale cao, bij ontstentenis ondernemings-cao, bij ontstentenis arbeidsreglement;

 

§  geschonken verlofdagen kunnen pas opgenomen worden als werknemer alle eigen vakantie- en rustdagen heeft opgenomen;

 

§  werknemer doet aanvraag voor een maximale periode van twee weken die hernieuwbaar is;

 

§  bijzondere ernst van ziekte, handicap of ongeval en zwaar zorgbehoevendheid moet worden aangetoond met gedetailleerd medisch attest.

 

TO DO

§  nagaan of uw werknemers conventionele verlofdagen (bijkomende vakantiedagen/ADV-dagen) krijgen toegekend waardoor de regeling binnen uw onderneming kan worden toegepast;

§  indien toepassing mogelijk: nagaan of er een sectorale cao werd/zal worden gesloten. Indien niet en u wenst deze regeling in te voeren: onderhandelen over en sluiten van ondernemings-cao of, (bij ontstentenis), uw arbeidsreglement aanpassen.

 

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended in Labour and Employee Benefits”

PLC Which Lawyer? Yearbook 2009, London, 2009
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios