FOCUS:

Videoblogreeks 'Onder professoren': Analyse sociaalrechtelijke aspecten van bonussen door professor Willy van Eeckhoutte en andere professoren. Klik hier voor het eerste deel van hun analyse. Andere interessante videoblogs in deze reeks kan u hier vinden.

1. Flexibele arbeidsregeling


 

 

 

 

 

 

 

OUDE REGELS

 

NIEUWE REGELS

 

 

‘Kleine flexibiliteit’ maakt structurele afwijking op max. dag- en weekgrens mogelijk.

 

Door middel van piek- en dalroosters:

§  max. 2 uur boven of onder daggrens, max. 9 uur/dag;

§  max. 5 uur boven of onder weekgrens, max. 45 uur/week.

Gemiddelde arbeidsduur gedurende referentieperiode (duur vrij te kiezen maar max. 1 jaar) te respecteren.

 

 

      Regeling ‘kleine flexibiliteit’ blijft bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard referentieperiode van 1 kalenderjaar of een andere periode van 12 maanden.

 

Overgangsregeling: cao’s neergelegd en bepalingen opgenomen in arbeidsreglement uiterlijk op 31 januari 2017 blijven van kracht.

 

TO DO

 

§  eventuele sectorale bepalingen i.v.m. kleine flexibiliteit nagaan;

§  als kleine flexibiliteit gewenst is, invoeren in onderneming via cao of arbeidsreglement.

 

 

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended”

PLC Cross Border-Handbooks, Labour and Employee Benefits, The law and leading lawyers worldwide - 2008/09, 406 and 8
©2019 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios