FOCUS:

Videoblogreeks 'Onder professoren': Analyse sociaalrechtelijke aspecten van bonussen door professor Willy van Eeckhoutte en andere professoren. Klik hier voor het eerste deel van hun analyse. Andere interessante videoblogs in deze reeks kan u hier vinden.

Ester Van Oostveldt

Loopbaan

Licentiaat in de rechten, afgestudeerd aan de Universiteit Gent in 1999.
Lector aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Ester Van Oostveldt was tevens assistente bij de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent van 1 september 1999 tot 31 december 2004.

Actief aan de Gentse balie sedert 1 oktober 1999.
Advocaat-vennoot sedert 1 oktober 2003.

Dienstverlening

Ester Van Oostveldt maakt deel uit van de maatschap "Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse". Haar ondernemingsnummer is 0816.833.931.

Specialisaties

Ester Van Oostveldt is werkzaam in het socialezekerheidsrecht.

Publicaties en andere activiteiten

Ester Van Oostveldt is medeauteur van verschillende sociaalrechtelijke publicaties, waaronder het jaarlijks verschijnende Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht en het Sociaal Zakboekje (2 uitgaven per jaar).

Zij werkt ook mee aan SocialEye, een online databank voor specialisten in het sociaal recht en HR-professionals.

Zij is assistant editor van de International Encyclopaedia of Laws, part Social Security Law, waarin monografieën verschijnen over het socialezekerheidsrecht van verschillende landen in de vijf continenten.

Van haar hand zijn de volgende bijdragen:

-Detachering van een zelfstandige, Or. 2001, 48-52.
-Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot, T. Not. 2006, 661-672.

Talen

Nederlands, Frans en Engels.


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“has a good reputation’ for its mixed applicant/respondent practice. The firm is located in Brussels, Ghent and Liège. Clients are very satisfied with its work; Ghent-based Willy Van Eeckhoutte appears before the Belgium Supreme Court in employment cases, and has a high standing for his academic and professional acumen. Wim Van Roeyen is a reasonable negitiator and strong litigator.”

The Legal 500 2011 - Europe, Middle East & Africa
©2019 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios