FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

Willy van Eeckhoutte

Loopbaan

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (Universiteit Gent).

Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij sinds 1986 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceert, waaronder de vakken arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in respectievelijk de bachelors- en de masteropleiding.

In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie, zodat hij sindsdien deel uitmaakt van de balie bij het hoogste Belgische rechtscollege, die twintig advocaten telt over het gehele land.

Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Dienstverlening

Willy van Eeckhoutte  oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van de burgerlijke bvba Willy van Eeckhoutte. De zetel van die vennootschap is gevestigd te 9051 Gent, Pleispark 71. Het ondernemingsnummer is 0863.271.393.

Specialisaties

Willy van Eeckhoutte behandelt niet alleen zaken voor het Hof van Cassatie in alle rechtstakken, maar treedt ook voor de gewone rechtbanken op in arbeidsrechtelijke en socialezekerheidszaken, waarover hij eveneens adviezen verstrekt en waarin hij bijstand verleent aan ondernemingen en particulieren, zowel uit de particuliere als de publieke sector. Hij wordt tevens regelmatig als arbiter aangesteld in alle soorten geschillen.

Publicaties en andere activiteiten

Willy van Eeckhoutte is auteur van verschillende tijdschriftartikelen en boeken over sociaal recht, waaronder het jaarlijks in een nieuwe editie gepubliceerde encyclopedische vijfdelige Sociaal Compendium Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht, dat ook in het Frans wordt uitgegeven. Hij werkt ook mee aan het actualiseren van SocialEye, een online databank voor specialisten in het sociaal recht en HR-professionals. Hij is tevens editor van de International Encyclopaedia of Social Security Law, die een overzicht geeft van het socialezekerheidsrecht van de verschillende landen ter wereld. Hij geeft regelmatig voordrachten over actuele sociaalrechtelijke problemen.

Willy van Eeckhoutte verzorgt een blog over sociaal recht onder de naam www.wikisoc.be.

Bijdragen van zijn hand zijn onder meer:

- Sociaal zakboekje, tweemaal per jaar
- Mémento social, tweemaal per jaar
- Arbeidsongevallen - rechtspraak: de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Arbitragehof m.b.t. de arbeidsongevallenwet en de arbeidsongevallenwet overheidspersoneel in de periode 2001-2006, in Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, 2007
- (met G. DE MAESENEIRE) Arbeidsrelatieswet. Het bepalen van de rechtsaard van arbeidsrelaties, NjW 2007, afl. 156, 98-119
- The Rome Convention on the Law applicable to Contractual Obligations and Labour Law (1980), BCLR 2006, afl. 58, 167-178
- Verhaalbaarheid van kosten van bijstand en verdediging in sociale zaken in X., De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter?, 2007
- De verjaring van contractuele en extracontractuele vorderingen in het arbeidsrecht, in Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt?, 2005
- Vorderingen van een werknemer tegen bestuurders van zijn werkgever-rechtspersoon: mogelijkheden en grenzen, RABG 2005, afl. 14, 1291-1297
- Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie, NjW 2005, afl. 95, 2-17
- La formule dite d'UNIZO in X., Le lien de subordination, 2004
- (met N. DE BRABANDERE), Het Arbitragehof en de sociale zekerheid van de zelfstandigen in X., Het Arbitragehof en de sociale zekerheid, 2004
- Corporate Governance en arbeidsovereenkomstenrecht, T.P.R. 2004, afl. 1, 853-877
- Temporary Work Agencies and the Role of the Social Partners, BCLR 2004, afl. 50, 79-100
- Het recht van toegang en het administratief toezicht door de sociale inspectiediensten, Custodes 2003, afl. 4, 85-106
- Compendium Social. Droit du travail contenant des notations fiscales 2015-2016, 2900 p.
- Echtscheiding door onderlinge toestemming en sociale zekerheid, In X., Echtscheiding door onderlinge toestemming, 163-204
- Recent case-law in Belgium regarding lawyers-employees, in X., Towards a new ethical framework for a legal profession in transition?, 27-32
- Labour and Social Law, in X. Introduction to Belgian Law, 365-400
- Sociaal Compendium. Socialezekerheidsrecht met fiscale notities 2015-2016, 2183 p.
- Opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven, in X., Sociaal Strafrecht, 137-206
- Aspecten van flexibilisering [en het arbeidsrecht], in X., Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland, 1-9
- Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities 2015-2016, 3039 p.
- De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst, in X. Sociaal Recht: niets dan uitdagingen (arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en welzijnsrecht), 11-70
- Overzicht van rechtspraak, Arbeidsovereenkomsten (1988-2005), T.P.R., 2006, 129-751
- Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht, editie 2015
- Nieuwe editie Handboek Arbeidsrecht (2014) met gratis app. http://www.legalworld.be/legalworld/Nieuwe-editie-Handboek-Belgisch-Arbeidsrecht-oktober-2014.html

- Meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van het verlaten van de arbeidsmarkt. CAO nr. 109 en de rechten van de werknemer i.v.m. de motivering van zijn ontslag in het boek “Een kritische blik op zekerheden, prijsregulering en ontslag”, I. CLAEYS (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2016, p 159-193.
- Voordracht “IFTTT Recipes voor het ontslag van werknemers” op de Vijfde Alumnidag van VRG Alumni Gent op 15 september 2016 te Gent.
- Seminarie "De toekomst van het werk" bij de FOD Mobiliteit op 16 september 2016 te Brussel.

Recommendations

Highly recommended indiviual in the field of Labour and employee benefits by PLC Which Lawyer? (www.whichlawyer.com)
"The
highly regarded Willy van Eeckhoutte regularly represents clients before the Belgian Supreme Court " (The Legal 500)

Sources deem Willy Van Eeckhoutte a "very fine" and "top level" lawyer. He advises individuals, corporates and public institutions on complex matters that regularly reach the Court of Cassation. He remains highly regarded by clients and peers, with one source stating: "He is outstanding in the work that he does before the Supreme Court." (Chambers & Partners)

Talen

Nederlands, Frans en Engels.


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended”

PLC Cross Border-Handbooks, Labour and Employee Benefits, The law and leading lawyers worldwide - 2008/09, 406 and 8
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios