FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

Diensten


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, pionier van de sociaalrechtelijke nichekantoren, biedt aan ondernemingen en particulieren alle mogelijke juridische diensten in de domeinen van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in al hun facetten.

De specificiteit van de dienstverlening van Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse in het sociaal recht bestaat in:

  • de universaliteit ervan in alle domeinen van het sociaal recht (individueel en collectief arbeidsrecht, arbeidsvoorziening, loonregeling, sociaal strafrecht, socialezekerheidsrecht, socialebijstandsrecht), in hun nationale, Europese en internationale facetten,
  • de gevarieerdheid van de dienstverlening, die zowel alle aspecten van de klassieke advocatuur bevat (met onder meer bijstand in procedures van in eerste aanleg tot en met voor het Hof van Cassatie) als alle vormen van consultancy (adviezen, brieven, documenten, besprekingen, onderhandelingen, vertegenwoordiging enz.) evenals het organiseren van voordrachten en vormingssessies voor cliënten,
  • de wetenschappelijke onderbouw van de diensten via een permanente, grondige en exhaustieve opvolging van elke evolutie in alle domeinen van het sociaal recht, zowel op het vlak van de reglementering, de collectieve arbeidsovereenkomsten, de rechtspraak en de doctrine,
  • een persoonlijke, geïndividualiseerde aanpak, waardoor wij op sociaalrechtelijk gebied werkelijk de partner worden van onze cliënten.

FOCUS Contracten

Duidelijke regels voorkomen betwistingen. Door aandacht te besteden aan de redactie van bedingen en bepalingen kan men dan ook geschillen en de daarmee gepaard gaande kosten vermijden.

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Sources say: “The firm has some headline names for employment cases and is very strong in litigation”

Chambers & Partners 2012
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios