FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

Collectief overleg


Bijstand bij het opstellen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op het vlak van de onderneming of van de bedrijfstak, bij problemen met fondsen voor bestaanszekerheid, de oprichting, samenstelling en werking van ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging en comité voor preventie en bescherming op het werk, de sociale verkiezingen.

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Employment, civil service and social security law make up the core business of boutique Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, which has offices in Brussels, Liège and Ghent. Willy van Eeckhoutte is highly regarded.”

©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios